Jobcoach

De jobcoach

Een jobcoach is iemand die op professionele basis hulp biedt van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, is gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 

Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever. 

Jobcoaching heeft als doel om loonvormend werk met een loonwaarde en een arbeidsovereenkomst te bereiken. Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk van de jobcoach de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Wanneer onbetaald werk geen perspectief biedt op betaald werk is het geen jobcoaching. 

Is er een baan gevonden? En geeft het UWV toestemming voor begeleiding van een jobcoach? Dan helpt de jobcoach minimaal een half jaar met inwerken. Hierna laat de jobcoach het UWV weten hoe het gaat. Vervolgens kan de jobcoach blijven begeleiden. 

Voor dienstbetrekkingen van 12 maanden of langer duurt de jobcoachperiode net als voorheen 6 maanden. Duurt de dienstbetrekking korter dan 12 maanden? Dan duurt de jobcoachperiode net zolang als de dienstbetrekking. Bijvoorbeeld: een dienstbetrekking duurt 8 maanden, dan duurt de jobcoachperiode ook 8 maanden. 

De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat het werk hierna zelfstandig kan worden uitgevoerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden. Het UWV bekijkt dit per situatie.

Bent u op zoek naar een jobcoach? Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de website www.hulpbijarbeidsongeschiktheid.nl


Jobcoach en UWV


U kunt een jobcoach ook aanvragen bij het UWV. Men bepaalt óf en voor hoeveel uur u een jobcoach krijgt. U krijgt een half jaar lang begeleiding van de jobcoach. Daarna bekijkt het UWV ieder half jaar samen met u of u nog steeds begeleiding nodig hebt.
Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook