Deskundigenoordeel

Deskundigenoordeel

De werkgever en de werknemer moeten samen de re-integratie regelen. UWV geeft hierover geen advies. Wanneer de re-integratie naar de mening van een van beide partijen niet goed verloopt kan bij UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Er kan door zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij UWV voor een oordeel over de onderstaande punten.

  • Kan de werknemer zijn eigen werk doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer wil of moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?

Een medewerker is niet verplicht om aan een deskundigenoordeel mee te werken.

De uitkomst van een deskundigenoordeel is niet bindend voor partijen, maar UWV zal de uitkomst aan het einde van de wachttijd uiteindelijk wel betrekken in de beoordeling van het re-integratieverslag.

In de volgende situaties geeft UWV geen deskundigenoordeel:

  • Als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn dat de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van ziekte.
  • Wanneer de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek of de medewerker geschikt is voor zijn eigen werk.

U kunt het deskundigenoordeel bij UWV aanvragen met het formulier "Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever""  of "deskundigenoordeel aanvragen".

Voor het deskundigenoordeel worden door UWV kosten in rekening gebracht.Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook