Aanpassing werkplek

Aanpassing werkplek

Met hulpmiddelen of aanpassingen kan een situatie worden gecreëerd waarin iemand met een beperking in staat wordt gesteld een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Omdat voorzieningen kostbaar (kunnen) zijn, en de kosten voor een bedrijf de drempel kunnen vormen om hierin te investeren, verstrekt de overheid subsidie op werkplekaanpassingen.

Bij werkplekaanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen voorzieningen die mee-neembaar zijn en voorzieningen die niet mee-neembaar zijn.  Voor beiden geldt dat slechts de goedkoopste passende oplossing voor subsidie in aanmerking komt.

De beoordeling van de aanvraag wordt door UWV gedaan. UWV beoordeelt of de voorziening nodig is. Een belangrijke bepaling hierbij is dat het moet gaan om de situatie dat een iemand blijvend een beperking heeft, of zoals dat officieel wordt genoemd, structureel functioneel beperkt is.

Wat is een meeneembare werkvoorzieningen?

Een meeneembare werkvoorziening is bedoelt voor werknemers. Zij kunnen bijvoorbeeld de aan hun handicap aangepaste stoel of computer weer meenemen naar een nieuwe werkgever.

Let op, wanneer het gaat om een re-integratie situatie bij de eigen werkgever dan valt het verstrekken van een voorziening veelal onder de
re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever.

Voorzieningen/ subsidie kan bij UWV worden aangevraagd wanneer het een aanpassing betreft die zeer specifiek is gericht op de beperking of de persoonlijke gesteldheid van de werknemer. De voorziening moet voor de werksituatie zijn bedoeld en de subsidie kan alleen verkregen worden indien vergoeding vanuit de AWBZ, Ziektekostenverzekering, etc. niet mogelijk is.

Wat is een niet-meeneembare werkvoorzieningen?

Een niet-meeneembare werkvoorzieningen kan aan werkgevers worden verstrekt. Dit betreft voorzieningen zoals een (aard en nagelvaste) aanpassing aan een machine, instrument of de bouwkundige omgeving van de werkplek.

Afhankelijk van de kosten van de aanpassing, en de waarde die een dergelijke voorziening heeft, kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Lees meer over werkplekaanpassingenCopyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook