Tijdelijk of vast dienstverband

Tijdelijk of vast dienstverband

Wanneer u in loondienst bent en als gevolg van een letsel of een ziekte niet in staat bent te werken, dan heeft u gedurende een bepaalde periode recht op doorbetaling van uw salaris.

Indien een werkgever niet verplicht is het salaris door te betalen kunt u wellicht een uitkering verkrijgen. Er zijn een aantal uitzondering hierop. Bijvoorbeeld de situatie dat iemand zijn ziekte of letsel zelf opzettelijk heeft veroorzaakt.

De basisregel is dat een arbeidsongeschikt geraakte werknemer gedurende maximaal 104 weken (dat is 2 jaar) recht heeft op doorbetaling van tenminste 70% van het salaris. De Wet heeft bepaald dat de werkgever gedurende maximaal 104 weken in ieder geval niet meer dan in totaal 170 % van het salaris mag doorbetalen. Vaak wordt in de praktijk het salaris gedurende het eerste jaar volledig (100%) betaald en in het tweede jaar nog 70 %. 

De lengte van de periode wordt onder andere bepaald door de duur van de arbeidsovereenkomst. Bij iemand die werkt op basis van een halfjaar contract zal bijvoorbeeld een kortere periode aangehouden worden. 

Bij hoge inkomens gelden verder nog beperkingen ten aanzien van de hoogte van het loon dat doorbetaald mag worden, waardoor de loonbetaling op een lager percentage kan uitkomen.Een werkgever mag meer betalen.

Hoe het voor u geregeld is kunt u waarschijnlijk in uw arbeidsovereenkomst of in de voor u geldende CAO of lezen.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook