Ontslag

Ontslag

Wanneer u ziek (arbeidsongeschikt) bent mag uw werkgever u in principe niet ontslaan. Er bestaat namelijk een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst bij ziekte. Het opzegverbod is zowel van toepassing in de situatie dat u een vast contract heeft, als in de situatie van een tijdelijk contract. 

Er zijn uitzonderingen op deze situatie. In een aantal situaties kunt u ontslagen worden zonder dat er een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf nodig is: 

Tijdens uw proeftijd.

Gedurende de proeftijd mag uw werkgever u ontslaan, bijvoorbeeld omdat uw functioneren niet bevalt. Dat is waar een proeftijd ook voor is. Het is niet van belang of u op het moment dat de samenwerking in de proeftijd eindigt, arbeidsongeschikt bent of niet. De arbeidsongeschiktheid mag niet als reden worden opgeven. Als dit gebeurd, dan kunt u daartegen protesteren. 

Werk op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst:

Wanneer het einde van uw (tijdelijke) contract ligt in de periode van ziekte, dan hoeft uw werkgever het contract niet te verlengen. De werkgever moet u dan wel “ziek uit dienst” melden. U kunt dan in aanmerking komen voor een Ziektewet uitkering. 

Ontslag op staande voet:

Ook tijdens ziekte kan iemand op staande voet ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat u ondanks meerdere waarschuwingen de regels bij ziekteverzuim overtreedt. 

Bij bedrijfsbeëindiging:

Wanneer een bedrijf wordt beëindigd kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, ook als iemand op dat moment ziek is. U bent alleen beschermd tegen ontslag tijdens zwangerschapsverlof of met bevallingsverlof. Dan kunt u namelijk nooit ontslagen worden. 

Bij langdurige ziekte:

We spreken van langdurig ziek als iemand langer dan 2 jaar ziek / arbeidsongeschikt is. In zo’n situatie kan de werkgever bij UWV toestemming aanvragen voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er moet dan aan een aantal criteria worden voldaan:

 

  • er moet sprake zijn van langdurig ziek, dus langer dan 2 jaar ziek;
  • iemand moet zijn/ haar functie als gevolg van de beperking niet kunnen uitvoeren;
  • binnen het bedrijf is geen geschikt ander werk aanwezig;
  • de toekomstverwachting, geen herstel binnen 26 weken.

 

Regelmatig ziek:

Wanneer iemand regelmatig ziek is, en dat het bedrijf in de problemen brengt, kan ontslag worden aangevraagd. Er kan dan een ontslagvergunning worden aangevraagd  bij het UWV.  Bij een ontslag aanvraag wegens regelmatig ziek zal door UWV worden beoordeeld of het regelmatige ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de bedrijfsvoering of uw collega's (bijvoorbeeld omdat voor hen de werkdruk te hoog wordt). 

Niet meewerken aan het re-integratieplan:

Bij arbeidsongeschiktheid rust op een werknemer de plicht om er alles aan te doen om weer aan het werk te kunnen gaan. Wanneer u niet meewerkt aan de re-integratie kan uw werkgever bij UWV toestemming aanvragen voor ontslag.Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook