Participatie tools

Participatie tools

Re-integratie tools

Werknemers:

  • Indien u naar het oordeel van UWV arbeidsongeschikt bent, maar desondanks werkt in aanvulling op de uitkering krachtens de WIA of Wet Wajong, dan mag u een deel van het salaris uit werk houden. Zo heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt.
  • U kunt van UWV of uw gemeente hulp krijgen bij de re-integratie.
  • Er is een regeling ten behoeve van het starten van een eigen bedrijf voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is mogelijk de uitkering in de beginperiode door te laten lopen. Ook zijn er mogelijkheden in de vorm van een starterskrediet.
  • Om te kunnen ervaren of een bepaalde baan passend is kan, met behoud van de uitkering,  een onbetaalde proefplaatsing van maximaal 2 maanden (met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden) worden aangevraagd.

Werkgevers:

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden.

  • Een werkgever kan een verzoek indienen om minder loon te betalen (loondispensatie).
  • Bij UWV kan een no-riskpolis worden gevraagd indien men een baan aanbied aan iemand met een arbeidsbeperking. UWV compenseert de werkgever dan gedurende 5 jaar voor doorbetaling van het loon indien de werknemer langdurig ziek wordt.
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet.
  • Indien een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst wordt genomen kan een werkgever kan korting (of vrijstelling) krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. Dit wordt de mobiliteitsbonus genoemd.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook