Huishoudtoeslag

De Toeslagenwet

Omdat de Ziektewet maar 70% van het dagloon uitkeert kan de uitkering laag uitvallen. Als de uitkering lager is dan het voor u geldende sociaal minimum dan heeft u wellicht recht op een uitkering vanuit de Toeslagenwet.

Het sociaal minimum is een door de Overheid vastgesteld bedrag dat men ten minste nodig heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal minimum. Hiervoor worden normbedragen vastgesteld. Deze worden 2 keer per jaar aangepast. Als het totale inkomen van u en uw partner lager is dan het normbedrag voor het sociaal minimum, krijgt u mogelijk een toeslag op uw inkomen.

 

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook