De Ziektewet

De Ziektewet

Werknemers die als gevolg van ziekte of gebrek (maar ook vanwege zwangerschap of bevalling) niet in staat zijn hun werk te doen en geen recht hebben op doorbetaling van hun loon, hebben onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 104 weken recht op een uitkering krachtens de Ziektewet.

Lees alles over De Ziektewet op de website van UWV. 

In sommige situaties geldt dat een uitkering pas na twee wachtdagen wordt verstrekt. Dit komt met name voor bij oproepkrachten, thuiswerkers en uitzendkrachten.

De Ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. Indien u aan het eind van deze periode nog steeds uw werk niet kunt hervatten kan de uitkering niet worden verlengd.

Voor mensen die na 1 januari 2013 ziek worden en op het moment van de ziekmelding geen werkgever hebben is er na een jaar een keuring. Dit wordt de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling genoemd.

Bij de Ziektewet werd beoordeeld of iemand zijn of haar eigen werk kon doen. In de nieuwe situatie wordt na een jaar beoordeeld of iemand meer dan 65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen. Er wordt dus niet langer gekeken naar het werk dat iemand deed op het moment dat hij/ zij arbeidsongeschikt raakte.

Indien bij de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling wordt geoordeeld dat u meer dan 65% kunt verdienen dan stopt de Ziektewetuitkering. U kunt dan een WW- of bijstandsuitkering aanvragen en moet op zoek naar werk.

Als u na een ziekmelding uw werk heeft hervat, en u binnen 4 weken weer arbeidsongeschikt (ziek) raakt dan worden die periodes aan elkaar gekoppeld voor het bepalen van de termijn van 4 weken. Zwangerschap en bevalling telt niet mee.

De hoogte van de uitkering is meestal 70% van het dagloon. Er is een grens gesteld aan de hoogt van het uit te keren dagloon. Het dagloon wordt berekend over het loon dat iemand in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid heeft verdiend.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook