Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen

Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering is de belangrijkste verzekering tegen geneeskundige kosten.  De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander en voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. 

Welke ziektekosten zijn gedekt op de basisverzekering?

De basisverzekering dekt onder bepaalde voorwaarden de kosten van:

- Verblijf in een ziekenhuis
- Zorg van een huisarts
- Zorg van medisch specialisten
- Medicijnen
- Spoedeisende medische hulp in het buitenland (voor het in Nederland geldende tarief)
- Kraamzorg
- Diverse hulpmiddelen via thuiszorg
- Ziekenvervoer (ambulance / zittend ziekenvervoer)
- Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
- Psychologische zorg (beperkt)
- Revalidatie
- Wijkverpleging
- Fysiotherapie (beperkt)

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Indien er met 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat is behaald kan er nogmaals vergoeding tot maximaal 9 behandelingen geboden worden.

Voor jongeren (tot 18 jaar) die een chronische aandoening hebben die op de door de overheid bepaalde lijst van chronische aandoeningen staat, worden alle fysiotherapie- en oefentherapiebehandelingen vergoed, zonder beperking.

Vanaf 18 jaar dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. Vanaf de 21e behandeling is er recht op  een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor fysiotherapie)

 

Het eigen risico:

In 2015 bedraagt het verplicht eigen risico 375 euro. In 2016 wordt dit 385 euro. Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie.

Het eigen risico geldt niet voor:

• Verzekerden jonger dan 18 jaar
• Kosten van de huisarts
• Verloskundige zorg
• Kraamzorg
• Zorg voor chronische aandoeningen
• Nacontroles bij orgaandonatie
• Wijkverpleging

 

Wat is gedekt op een aanvullende zorgverzekering?

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Met een aanvullende zorgverzekering kunt u zich uitgebreider verzekeren tegen kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van alternatieve therapieën. 

De mogelijkheden met de aanvullende zorgverzekering zijn divers. Het verschilt per verzekeraar. Meestal kunt u op de site van een zorgverzekeraar de dekking en polisvoorwaarden van de aanvullende zorgverzekeringen lezen. 

De tandartsverzekering:

Een tandartsverzekering kan gesloten worden voor hen die 18 jaar of ouder zijn. De basisverzekering biedt ten aanzien van tandartskosten een redelijke dekking voor kinderen en volwassenen tot 18 jaar. Die zijn met de basisverzekering grotendeels verzekerd tegen de kosten van een behandeling bij de tandarts. 

Een volwassene krijgt vanaf 18 jarige leeftijd vanuit de basisverzekering bijna geen tandartskosten meer vergoed. Hiervoor kunt u een tandartskostenverzekering afsluiten. Deze biedt onder andere dekking voor de kosten van periodieke controle, instructie mondhygiëne en het verwijderen van tandsteen.

Wilt u meer weten over de zorgverzekering, of producten van zorgverzekeraars met elkaar vergelijken?

Lees meer en vergelijk zorgverzekeringen met ZORGVERZEKERINGEN VERGELIJKEN

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook