Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp. U verzekert zich met een rechtsbijstandverzekeraar voor juridische bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. 

Een rechtsbijstandsverzekering biedt ook dekking voor de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten, en de kosten van een gerechtelijke procedure vallen onder de dekking. 

De rechtsbijstandsverzekering kan meestal in onderwerpen (modules) worden gesloten. Afhankelijk van de gekozen module(s) kunt u juridische bijstand vragen. Bijvoorbeeld: verkeer, wonen of inkomen (ontslag). 

 

Wat is een verkeersrechtsbijstandverzekering 

De verkeersrechtsbijstandverzekering  is een verkleinde versie van de rechtsbijstandverzekering. 

U kunt met de verkeersrechtsbijstandverzekering juridische bijstand inroepen als u in het verkeer (letsel) schade oploopt door schuld van een ander. Maar ook als u door een onjuist uitgevoerde reparatie door uw garage met uw voertuig een ongeval krijgt of wanneer u in het buitenland problemen krijgt met politie en justitie.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook