De notaris

De notaris

De notaris adviseert en legt afspraken vast die mensen of bedrijven met elkaar maken. Een notaris wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als mensen gaan trouwen of samenwonen of een testament willen opstellen.

Na een overlijden kan een notaris op verzoek van de nabestaanden een aantal zaken uitzoeken en organiseren.

  1. nagaan of er een testament en/of een codicil is;
  2. op zoek gaan naar de erfgenamen;
  3. contact opnemen met de erfgenamen; contact opnemen met de in het testament benoemde executeur testamentair;
  4. een verklaring van erfrecht of van executie afgeven;
  5. nagaan of er voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot minderjarige kinderen;
  6. een overzicht (laten) maken van baten en schulden een adviserende taak hebben over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis;
  7. de aangifte voor de successierechten doen;
  8. een akte maken waarin de wettelijke verdeling buiten spel wordt gezet;
  9. zich inschrijven in het boedelregister; overgaan tot boedelscheiding (akte van verdeling) nadat alle schulden zijn voldaan;
  10. het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen regelen.

Bij een ingewikkelde nalatenschap of bij onenigheid in de familie is het altijd verstandig een notaris in te schakelen.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook