De nalatenschap

De nalatenschap

Het begrip nalatenschap staat voor alle bezittingen en schulden van de gene die is overleden.

Als iemand komt te overlijden, dan gaat de nalatenschap naar de erfgenamen. In een testament kan worden bepaald wie erfgenamen zijn. Als de overledene niets heeft geregeld in een testament, dan bepaald de Wet wie de erfgenamen van de overledene zijn.  Dit wordt het erfrecht genoemd. 

Volgens het erfrecht zijn erfgenamen: echtgenoten (geregistreerd partners) en bloedverwanten. In de Wet is ook bepaald wanneer iemand als erfgenaam aanspraak op de nalatenschap kan maken.

Allereerst komt de nalatenschap toe aan de langstlevende echtgenoot en kinderen (of (achter)kleinkinderen). Hierbij geldt de wettelijke verdeling na overlijden.

Op de tweede plaats staan de ouders en de broer(s) en zus(sen) van de overledene. Allebei de ouders erven 25 procent.  Wat overblijft wordt in gelijke delen verdeeld over de broer(s) en zus(sen). Indien een broer of zus al was overleden voordat de erflater overleed, dan erven de kinderen van deze broer of zus in zijn plaats. Halfbroers en halfzussen erven ook, maar zij krijgen een kleiner deel dan volle broers en zussen.

Op de derde plaats  staan de grootouders van de overledene met hun (klein)kinderen en ooms en tantes en neven en nichten.

Op de vierde plaats staan de overgrootouders en de afstammelingen daarvan tot in de zesde graad. Als er geen bloedverwanten voorkomen, dan vervalt de gehele nalatenschap aan het Rijk, de Staat der Nederlanden.

De wettelijke verdeling na overlijden bepaald dat de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap erft. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot tot aan zijn/haar dood kan beschikken over de gehele nalatenschap. Er hoeft niets aan de kinderen te worden afgestaan.

De kinderen krijgen een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Pas nadat de langstlevende echtgenoot is overleden, krijgen de kinderen het erfdeel waarop zij recht hebben in bezit.

Door het opstellen van een testament kan de wettelijke verdeling worden aangepast. De wettelijke verdeling kan met een testament zelfs buiten werking worden gesteld.

Het aanpassen van de wettelijke verdeling kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer iemand  kinderen uit een vorige relatie dezelfde geldvordering wilt toekennen als de kinderen uit de huidige relatie. Met een testament kunnen ook stiefkinderen tot erfgenaam worden benoemd en kan de wettelijke verdeling van toepassing worden verklaard.

Binnen 3 maanden na het overlijden kan de langstlevende echtgenoot de wettelijke verdeling ongedaan maken. Hiervoor moet u naar een notaris. De notaris legt dit vast in een notariële akte.Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook