Checklist van te informeren instanties

Checklist van te informeren instanties

Door een overlijden kunnen zaken op financieel gebied veranderen. Een inkomen kan wegvallen en op het gebied belastingen en sociale verzekeringen kunnen dingen wijzigen.

U vindt hier een overzicht van de dingen die op financieel gebied binnen een maand na het overlijden geregeld moeten worden en de instanties waar u daarvoor terecht kunt. 

Belastingdienst:

  1. Huurtoeslag
  2. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
  3. Zorgtoeslag

Sociale Verzekeringsbank (SVB):

  1. Nabestaandenuitkering ANW
  2. AOW kinderbijslag, WWB

Werkgever of UWV:

  1. Overlijdensuitkering

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO):

  1. Studiefinanciering, -schulden en/of –leningen
  2. Teruggaaf van lesgeld

Immigratie- en Naturalisatiedienst:

  1. Verblijfsvergunning

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW):

  1. Bij overlijden van een kentekenhouder is de nieuwe eigenaar/houder van het voertuig verplicht om binnen vijf weken na het overlijden het kentekenbewijs op diens naam over te schrijven.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook