Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden

Het overlijden moet gemeld worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waarbinnen het overlijden heeft plaatsgevonden.

Als het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene stond ingeschreven.

Voor de registratie van het overlijden moet een Verklaring van Overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden gegeven.

Wanneer iemand in het buitenland is komen te overlijden moet u een officieel document kunnen verstrekken. Let op: in het buitenland afgegeven documenten moeten vaak aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. De Burgerlijke Stand van de gemeente waar u aangifte moet doen kan u informeren over de noodzakelijke en vereiste documenten.

Indien er sprake is van een overlijden in het buitenland kunnen medewerkers op ambassades, consulaten en het ministerie van Buitenlandse Zaken u behulpzaam zijn.

Er is geen vaste termijn waarin een overlijden moet worden aangegeven, maar vanwege de termijn waarbinnen een begrafenis of crematie moet plaatsvinden, moet over het algemeen binnen vijf dagen na de dag van het overlijden aangifte worden gedaan.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook