Wanneer verjaart een vordering

Wanneer verjaart een vordering

Bij de onrechtmatige daad gaat het om verjaringstermijnen van drie tot vijf jaar nadat het voorval zich heeft voorgedaan of het slachtoffer bekend is geworden met de identiteit van de aansprakelijke partij en de schade.

Een veroorzaker van een ongeval kan tot 5 jaar na het ongeval op schadevergoeding worden aangesproken.

Bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer kan tot 3 jaar na het ongeval  rechtsstreek een claim worden ingediend bij de WAM verzekeraar van het motorvoertuig dat het ongeval veroorzaakte. 

Het rechtstreeks vorderingsrecht bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer is een speciale situatie. In andere situaties zal de veroorzaker aangesproken moeten worden en zal die de zaak bij zijn WA verzekeraar moeten melden. 

Bij schaderegelingen is het heel belangrijk de verjaringstermijn  in de gaten te houden. Zorg ervoor dat de termijn op tijd gestuit worden.

Let op! Een verjaringstermijn kan per situatie verschillen. Niet elke situatie heeft dezelfde verjaringstermijn. Het is daarom erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt zodat verjaring wordt voorkomen. Na het  verstrijken van de verjaringstermijn heeft u geen recht meer op een schadevergoeding.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook