Medisch geheim

Medisch geheim

Rechten en plichten

Als slachtoffer heeft u rechten en plichten. Voor het beoordelen van de vraag of u recht heeft op schadevergoeding mag bewijs worden gevraagd. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met uw privacy.

Medische informatie kan alleen worden opgevraagd indien u daar een schriftelijke medische machtiging voor heeft verstrekt. Met een medische machtiging geeft u aan een in de machtiging genoemde persoon het recht op inzage in (het opvragen van) uw medische gegevens.

De bescherming van de privacy is vastgelegd in de Wet. We kennen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het begrip blokkeringsrecht.

Voor wat betreft het verstrekken van een medische machtiging voor het opvragen van informatie of het verstrekken van de resultaten van een medisch onderzoek (medische expertise) heeft een slachtoffer altijd het recht dat te wijgeren of om het zogenaamde blokkeringsrecht uit te oefenen.

Het blokkeringsrecht betekent dat een wederpartij zonder nadrukkelijke toestemming van het slachtoffer geen inzage kan krijgen in medische gegevens of gegevens vanuit een medische expertise.

Wanneer u geen inzage wilt geven in uw medische gegevens, dan moet dat worden gerespecteerd. Die beslissing kan echter wel in uw nadeel uitpakken.

Uit de jurisprudentie (wanneer rechters een uitspraak doen over een situatie wordt dat jurisprudentie genoemd) blijkt dat rechters in toenemende mate oordelen dat er geen bewijs is geleverd wanneer men informatie blokkeert.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook