Letselschade en (juridische) kosten

Letselschade en de (juridische) kosten

Het recht op vergoeding van de kosten voor juridische bijstand is in de Wet geregeld. Het betreft een onderdeel van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat de Wet bepaalt dat u recht heeft op vergoeding van de kosten adviseren wij u geen bijstand te vragen op basis van no-cure no-pay.

Bij no-cure no-pay moet u betalen vanuit de schadevergoeding die voor u wordt geclaimd. De schadevergoeding die kan worden geclaimd bestaat uit een vergoeding van de direkte kosten die u als gevolg van het ongeval heeft of de schade die ontstaat omdat u niet meer kunt werken.  Waarom zou u inleveren van uw schadevergoeding als uw schade kosteloos verhaald kan worden?

Verwacht men discussies of problemen met de erkenning van aansprakelijkheid en krijgt u het advies een no-cure no-pay overeenkomst aan te gaan, vraag dan bij een Register Experts of LSA Advocaten om een second opinion.


Artikel 6:96 BW

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking

  1. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht
  2. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid
  3. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft, behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook