Woonvoorziening

Wat is een woonvoorziening? 

Een woonvoorziening is een voorziening die gebruikt kan worden om de hoofdwoning leefbaar(der) te maken.  

Een woonvoorziening kan bijvoorbeeld verstrekt worden als de keuken aangepast moet worden (aanrecht, gootsteen). Een woonvoorziening kan ook verstrekt worden als hulpmiddelen nodig zijn voor toiletgebruik of wanneer er hulpmiddelen ten behoeve van het wassen (douchestoel) nodig zijn. Een woonvoorziening kan ook verstrekt worden om grotere bouwkundige veranderingen mogelijk te maken, zoals het aanbrengen van een traplift. 

De aanvraag voor een woonvoorziening moet worden ingediend bij het Wmo-loket van de gemeente.  

Bij bepaalde woonvoorzieningen kan de gemeente aangeven dat men eerst advies wil  inwinnen over de woonvoorziening bij een deskundig adviseur voordat men een beslissing neemt. 

Let op! Wanneer een woning moet worden aangepast en u daarvoor een middels een woonvoorziening een bijdrage in de kosten wilt vragen aan de gemeente, dient u voordat de aanpassingen worden gerealiseerd een aanvraag voor een woonvoorziening bij de gemeente te hebben ingediend en goedkeuring van de gemeente te hebben gekregen. 

De gemeente kan bepaalde voorwaarden aan het verstrekken van een woonvoorziening stellen. Er kan ook een eigen bijdrage voor de woonvoorziening in rekening worden gebracht. Er zijn gemeenten die voor een woonvoorziening “slechts” een renteloze lening verstrekken. Dan moet u de aanpassing dan geheel zelf betalen.

Wanneer iemand dusdanig beperkt is geraakt dat hij of zij in een verzorgingshuis woont, zal de eigen woning niet aangepast kunnen worden. Er zal dan geen woonvoorziening worden verstrekt. Dit geldt wanneer er sprake is van wonen in een verzorgingshuis op basis van een AWBZ verplegingsindicatie.  

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook