Zorgbelang Nederland

Zorgbelangorganisaties behartigen de belangen van zorgvragers en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.

Er zijn 13 Zorgbelangorganisaties in Nederland. Samen met de landelijke patiëntenorganisaties zijn de organisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

Bij een Zorgbelangorganisatie kunt u onder andere terecht voor belangenbehartiging bij bezwaarprocedures en ondersteuning bij klachtenprocedures.  

Live Chat
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter