hulp en thuiszorg

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet vervult per 2015 een belangrijke rol voor mensen die niet tot de doelgroep van de Wlz worden gerekend, maar wel behoefte hebben aan hulp en zorg. Dit voor wat betreft persoonlijke verzorging zoals hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen. 

Uitzondering op de regel betreft de zorg voor mensen met cognitieve problemen. Denk hierbij aan Alzheimer  en  slachtoffers met niet aangeboren hersenletsel (NAH).  De kosten van de verzorging en begeleiding voor deze groep gaat tot de Wet maatschappelijke ondersteuning behoren. De uitvoering hiervan ligt bij gemeenten.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook