hulp en thuiszorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg wordt van toepassing voor een specifieke doelgroep. Wie niet aan de criteria voor de Wlz voldoet zal zich voor hulp, zorg en/of ondersteuning bij diens zorgverzekeraar en/ of het Wmo loket van diens gemeente moeten melden.

De doelgroep die voor  de Wlz is geduid betreft volwassenen*  die 24-uurs zorg nodig hebben of mensen die permanent toezicht nodig hebben. De Wlz ziet feitelijk toe op zorg  (hulp en verpleging) en voorzieningen voor mensen die vanwege hun gezondheid  of beperking niet alleen gelaten kunnen worden.

*Meervoudig complex gehandicapte kinderen(kinderen met een grote diversiteit aan ziektebeelden en (aangeboren) aandoeningen en/of beperkingen)  in de leeftijdscategorie van 5 t/m 18 jaar die  onder de huidige AWBZ  een extramurale  ( zorg aan huis)  AWBZ-indicatie met intensieve kindzorg hebben, vallen op grond van  het overgangsrecht ook onder de Wlz.

Doelgroep langdurige zorg:
• Kwetsbare ouderen
• Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking
• Mensen met een psychische stoornis

Het maakt voor het van toepassing zijn van de Wlz niet uit of iemand thuis wordt verzorgd of in een instelling verblijft. De Wlz biedt recht op zorg in een instelling of thuis. De Wlz kent de keuzemogelijkheid tussen een Persoonsgebonden Budget en Zorg in natura.

De Wlz voorziet in de vergoeding van de kosten betreffende de rolstoel en de woningaanpassingen die de doelgroep nodig heeft. Ook de kosten van dagbesteding en het vervoer.  Mensen die vallen onder de Wlz hoeven voor deze voorzieningen niet naar het Wmo loket van de gemeente.

De bekostiging van de voorzieningen die de Wlz doelgroep nodig heeft ten behoeve van behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kan men terecht bij de eigen zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld voor een verstelbaar bed of een speciaal matras.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook