Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor iemand uit uw naaste omgeving die vanwege ouderdom, een ziekte of handicap hulpbehoevend is.

Bij mantelzorg is er een persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald wordt verstrekt. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden achtereen.

Veel mensen vinden het normaal om zorg en hulp te geven aan iemand waar ze om geven. Het verlenen van mantelzorg kan desondanks veel invloed uitoefenen op uw eigen leven en het kan soms ook erg zwaar zijn. Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Bij Mezzo kunt u terecht voor informatie en ondersteuning.

Mantelzorgers kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor hun inzet. Deze vergoeding wordt het mantelzorgcompliment genoemd. Het mantelzorgcompliment  is bedoeld voor mensen die langdurige en/of intensieve mantelzorg verlenen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de mantelzorgvergoeding.Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook