hulp en thuiszorg

Wmo convenant

Wmo convenant

Bij de invoering van de Wmo 2015 per 1 januari 2015 is een ‘regresrecht’ ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten de kosten van een door hen verstrekte maatwerkvoorziening of daaraan gekoppeld persoonsgebonden budget (PGB) kunnen verhalen op de ansprakelijke persoon. 

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over een convenant inzake het regresrecht. Gemeenten die het Wmo-convenant hebben ondertekend ontvangen een bedrag waarmee het regresrecht is afgekocht. 

Gemeenten die deelnemen aan het Wmo-convenant zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van maatwerkvoorzieningen. Er worden geen kosten meer aan de hulpbehoeftige in rekening gebracht.


Artikel 4

Deelnemende gemeenten die te maken krijgen met een slachtoffer dat aanspraak maakt op een voorziening uit de Wmo 2015, zijn, indien uit hun onderzoek blijkt dat deze voorziening noodzakelijk is, verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorziening. Daarbij geldt dat zij geen eigen bijdrage voor de voorziening aan de cliënt mogen vragen. Met de opbrengst van de eigen bijdragen is rekening gehouden bij de bepaling van de hoogte van de afkoopsom. De aansprakelijkheidsverzekeraars maken in voorkomende gevallen bij de betrokken gemeenten melding van het feit dat aansprakelijkheid is erkend en dat daardoor de door de gemeente te verstrekken zorgkosten onder het convenant vallen inclusief de eventuele eigen bijdragen. (bron: Het Verbond).

Hier vindt u het volledige document betreffende het Wmo convenant

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook